مجله دکتر ماخ

صندل مناسب خارپاشنه

صندل مناسب خارپاشنه

دوست دارید صندل بپوشید اما خارپاشنه دارید؟ معمولاً صندل برای کسانی که درد پاشنه یا خارپاشنه دارند ممنوع است، زیرا

ادامه مطلب »